Els VISAS a principi dels anys 70´s

Els  VISAS  a  principi  dels  anys  70´s